Onze organisatie

De Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland heeft als doelstelling om scholen (vestigingen) voor vmbo-t, havo en vwo in stand te houden waar volgens de uitgangspunten van Rudolf Steiner onderwijs wordt gegeven.
De drie vestigingen zijn, om te beginnen, goede scholen, waar leerlingen tevreden zijn en waar goede resultaten behaald worden. Het onderwijs wordt op een andere manier vormgegeven: wij gaan uit van de (individuele) leerling en wat deze nodig heeft om zich te ontwikkelen, binnen de sociale omgeving die een klas nu eenmaal is. Ons onderwijs is leeftijdsfase georiënteerd, wat betekent dat leerlingen niet blijven zitten.
Naast de cognitieve vakken krijgen leerlingen veel kunstvakken en ook ambachtsvakken; denk daarbij aan houtbewerken, metaal bewerken, en ook – op twee van onze scholen – tuinbouw en koken. Op die manier zijn leerlingen bezig met hoofd, hart en handen en ontwikkelen zij zich harmonieus.
Om ons onderwijs optimaal te kunnen geven, hebben wij ervoor gekozen om kleine vestigingen te houden: er zitten tussen de 670 en 800 leerlingen op onze scholen. Zo kent iedereen elkaar en kan er in een veilige omgeving op een prettige manier samengewerkt worden.

Vrijescholen baseren hun werk op het gedachtegoed van de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner. Op onze scholen komt dat in de volgende Visie tot uiting:
1. Vrijescholen zijn een inspirerende omgeving
2. Vrijescholen geven kunstzinnig onderwijs
3. Vrijescholen stimuleren de wilsontwikkeling
4. Vrijescholen geven ruimte aan cognitieve ontwikkeling
5. Vrijescholen zijn een ontmoetingsplaats voor het sociale
6. Vrijescholen zijn een lerende omgeving
7. Vrijescholen stimuleren het oordeelsvermogen
In het strategisch beleidsplan kunt u de uitwerking lezen van deze onderwijsvisie.

De stichting heeft een bestuurder; elke vestiging heeft een rector.