Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Hartelijk welkom op de website van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland; we worden ook wel Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland genoemd, vandaar het website-adres VSVONH.

U kunt hier alle algemene documenten van de stichting vinden, zoals het beleidsplan, de klachtenregeling, de reglementen van de medezeggenschapsraad en zo voort. Er is een portal voor medewerkers en voor de leden van de Raad van Toezicht.

De vestigingen van onze stichting zijn Het Geert Groote College Amsterdam, www.ggca.nl, het Rudolf Steiner College Haarlem, www.rscollege.nl, en de Adriaan Roland Holstschool in Bergen, www.arh.nl. Op de websites van de vestigingen vindt u alle actuele informatie over de gang van zaken aldaar, en eventuele vacatures.