Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Hartelijk welkom op de website van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland; we worden ook wel Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland genoemd, vandaar het website-adres VSVONH.

U kunt hier alle algemene documenten van de stichting vinden, zoals het beleidsplan, de klachtenregeling, de reglementen van de medezeggenschapsraad en zo voort. Er is een portal voor medewerkers en voor de leden van de Raad van Toezicht.

De vestigingen van onze stichting zijn Het Geert Groote College Amsterdam, www.ggca.nl, het Rudolf Steiner College Haarlem, www.rscollege.nl, en de Adriaan Roland Holstschool in Bergen, www.arh.nl. Op de websites van de vestigingen vindt u alle actuele informatie over de gang van zaken aldaar, en eventuele vacatures.

Voor de Adriaan Roland Holstschool in Bergen zijn we op zoek naar een rector.
Een stevige en interessante baan in een dynamische omgeving: De ARH is voortdurend in beweging; momenteel wordt er naast de grote verbouwing gewerkt aan het herzien van het schoolplan voor een vijf-jarige havo en het versterken van het mentorschap.
Het profiel voor deze functie, bij voorkeur vervuld met 1,0 fte, kunt u bekijken in dit document.